• Vereniging Dorp Vijfhuizen, voor elkaar >> met elkaar!

  Vereniging Dorp Vijfhuizen,
  voor elkaar >> met elkaar!

 • Winter Wonderland Vijfhuizen!

  Winter Wonderland Vijfhuizen!

 • NATIONAAL MONUMENT MH17,

  NATIONAAL MONUMENT MH17,
  "de herinnering levend houden"

Welkom!

De Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) is opgericht op 17 september 1915 als collectieve belangenbehartiger voor de inwoners van het dorp. Aanleiding was vooral om bij het gemeentebestuur van toen te pleiten voor verbetering van wegen en aanleg van openbare verlichting.

In de ruim afgelopen honderd jaar heeft de VDV zich een eigen plaats verworven in het overleg met de gemeente als het gaat om zaken die het dorp aangaan. De VDV was/is betrokken bij Mysteryland, aanpassing van de Ringdijk, aanleg van nieuwe woonwijken, beheer van de openbare ruimte en andere voorzieningen in het dorp.

Jaarlijks wordt in het Dorpshuis een ledenvergadering gehouden, waarbij een min of meer actueel thema aan de orde wordt gesteld. De VDV beschikt over een...

Lees meer...

Wie wil Dorpsvereniging Vijfhuizen helpen bij het duurzaam en klimaatneutraal maken van Vijfhuizen

Wij vragen dorpsgenoten die willen meedenken over en input leveren voor de gemeentelijke plannen voor de energietransitie in ons dorp en omgeving. Heb je interesse in het duurzaam maken van Vijfhuizen, meld je dan aan! Enige kennis over dit onderwerp is een pre, maar is niet noodzakelijk.

Ons idee is om met een werkgroepje, van vier tot zes, enthousiaste dorpsgenoten de ontwikkelingen rond de energietransitie, zoals de plannen voor de aanleg van zonneakkers, windmolenparken en het aardgasloos wonen, kritisch te volgen, daar waar nodig van commentaar te voorzien en alternatieven aan te dragen.

Heb je interesse, stuur een mailtje naar , dan neemt Ton van der Aar of Alisas Schreur contact met je op.

LEDENVERGADERING VAN DE DORPSVERENIGING

Op dinsdag 19 oktober om 20 uur is er een Algemene ledenvergadering van de dorpsvereniging (VDV) in het dorpshuis aan de Kromme Spieringweg 436 te Vijfhuizen.

Na een lange periode van coronatijd is het weer mogelijk om bij elkaar te komen. In deze ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden en ligt de aanstelling van onze nieuwe voorzitter Ton van der Aar ter goedkeuring voor. Daarnaast blikken we nog even terug op de afgelopen periode, maar belangrijker is om de toekomst in te kijken met ons jaarplan tevens actieplan. U treft de stukken op de site van de dorpsvereniging (www.dorpvijfhuizen.nl).

Ook zal onze nieuwe gebiedsmanager Tim Aarts zich nader voorstellen en vertellen over zijn werkzaamheden in relatie tot ons dorp.

Alle leden, maar ook andere belangstellenden, zijn van harte welkom.

Laatste nieuws:

Verenigingsblad

2021 02

Lees ons verenigingsblad ook online! Klik op bovenstaande afbeelding, of klik hier.
[Let op: het is een flink bestand: ±9 Mb]

brug Vijfhuizen

Van Reint...

In 1971 telde het dorp Vijfhuizen 2.655 inwoners, in 1996 waren dat er 2.832 en in 1980 circa 3.200. Het openbaar vervoer was destijds heel beperkt. Slechts enkele malen per dag reed er een bus, maar die toerde naar dorpen waar we niet naar toe wilden. In het weekend konden we uitslapen; de bus reed namelijk niet in het weekend. Dat is lange tijd nog zo gebleven. Maar het dorp groeide en het verkeer in de regio nam uitbundig toe.

Lees meer...

Vereniging Dorp Vijfhuizen
Mient 25
2141 TA  Vijfhuizen 
E: