• Vereniging Dorp Vijfhuizen, voor elkaar >> met elkaar!

  Vereniging Dorp Vijfhuizen,
  voor elkaar >> met elkaar!

 • Winter Wonderland Vijfhuizen!

  Winter Wonderland Vijfhuizen!

 • NATIONAAL MONUMENT MH17,

  NATIONAAL MONUMENT MH17,
  "de herinnering levend houden"

Welkom!

De Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) is opgericht op 17 september 1915 als collectieve belangenbehartiger voor de inwoners van het dorp. Aanleiding was vooral om bij het gemeentebestuur van toen te pleiten voor verbetering van wegen en aanleg van openbare verlichting.

In de ruim afgelopen honderd jaar heeft de VDV zich een eigen plaats verworven in het overleg met de gemeente als het gaat om zaken die het dorp aangaan. De VDV was/is betrokken bij Mysteryland, aanpassing van de Ringdijk, aanleg van nieuwe woonwijken, beheer van de openbare ruimte en andere voorzieningen in het dorp.

Jaarlijks wordt in het Dorpshuis een ledenvergadering gehouden, waarbij een min of meer actueel thema aan de orde wordt gesteld. De VDV beschikt over een...

Lees meer...

Wie wil Dorpsvereniging Vijfhuizen helpen bij het duurzaam en klimaatneutraal maken van Vijfhuizen

Wij vragen dorpsgenoten die willen meedenken over en input leveren voor de gemeentelijke plannen voor de energietransitie in ons dorp en omgeving. Heb je interesse in het duurzaam maken van Vijfhuizen, meld je dan aan! Enige kennis over dit onderwerp is een pre, maar is niet noodzakelijk.

Ons idee is om met een werkgroepje, van vier tot zes, enthousiaste dorpsgenoten de ontwikkelingen rond de energietransitie, zoals de plannen voor de aanleg van zonneakkers, windmolenparken en het aardgasloos wonen, kritisch te volgen, daar waar nodig van commentaar te voorzien en alternatieven aan te dragen.

Heb je interesse, stuur een mailtje naar , dan neemt Ton van der Aar of Alisas Schreur contact met je op.

Algemene ledenvergadering 25 mei 2021 gaat niet door

In verband met de naar verwachting dan nog steeds geldende coronamaatregelen gaat de algemene ledenvergadering van 25 mei a.s. niet door. Een digitale bijeenkomst wordt door het bestuur niet zinvol geacht. pdfDe jaarrekening en pdfhet jaarverslag staan op de site, mochten daarover vragen zijn dan kunt u terecht bij de secretaris en/of de penningmeester. Kijk daarvoor onder ledeninformatie.

De vergadering zal worden uitgesteld naar het najaar, de datum wordt nader bepaald.

Ton van der Aar zal wel op 25 mei de voorzittershamer overnemen van Cok de Ruijter, de ledenvergadering kan zich over zijn kandidatuur de eerstkomende vergadering officieel uitspreken.

Lees hier het bestuursverslag 2020.

Laatste nieuws:

Verenigingsblad

2021 01

Lees ons verenigingsblad ook online! Klik op bovenstaande afbeelding, of klik hier.
[Let op: het is een flink bestand: ±15Mb]

brug Vijfhuizen

Van Reint...

Aan de Kromme Spieringweg stond in de jaren dertig van de vorige eeuw naast de bakkerij de werkplaats van rijwielhandel Kemp. Deze werkplaats werd afgebroken, want er moest een nieuw pand komen, en dat werd bekend als het Witte Kruis-gebouw, te herkennen aan het Witte Kruis aan de voorgevel.

Lees meer...

Vereniging Dorp Vijfhuizen
Mient 25
2141 TA  Vijfhuizen 
E: