Werkgroep Duurzaamheid

De werkgroep bestaat uit dorpsgenoten, die gezamenlijk de nodige expertise hebben op het gebied van duurzaamheid, energietransitie, biodiversiteit en juridische thema’s.

De werkgroep fungeert als een adviesgroep aan en voor het bestuur van de dorpsvereniging. De taken van de werkgroep zijn:

  • Reageren en adviseren op beleidsstukken van de gemeente of andere instanties op het gebied van duurzaamheid en biodiversiteit;
  • Kennisbank en vraagbaak zijn voor deze focusgebieden voor het bestuur en de leden van de VDV;
  • Initiatieven ontplooien om de dorpsgenoten voor te bereiden op de  energietransitie.

De werkgroep organiseert informatieavonden over de energietransitie en het vergroenen van Vijfhuizen. Voor vragen over bovengenoemde onderwerpen kunt u contact opnemen met de werkgroep via .

Belangrijke links:

Vereniging Dorp Vijfhuizen
Mient 25
2141 TA  Vijfhuizen 
E: