Datum:
27-06-2022
Tijden:
19:00-20:00
Locatie:
Dorpshuis Vijfhuizen
Adres:
Kromme Spieringweg 436, 2141 AN Vijfhuizen, Nederland
Organisator:
VDV

SPECIALE LEDENVERGADERING VAN DE DORPSVERENIGING

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 mei stond als agendapunt de aanpassing van de statuten en huishoudelijk reglement. De aanpassingen zijn noodzakelijk om deze documenten weer eigentijds te maken en te laten voldoen aan de huidige wetgeving, waaronder de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen). De stukken daartoe zijn reeds gepubliceerd op de web site van de dorpsvereniging: hier leest u de stukken. Tijdens de ALV van 10 mei zijn door de voorzitter summier de wijzigingen aangegeven.

In de huidige statuten staat dat een wijziging in de statuten alleen genomen kan worden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering waarbij tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Dat was op 10 mei niet het geval en dus kon er geen besluit genomen worden. De huidige statuten hebben een oplossing voor dit dilemma. Een nieuwe vergadering moet uitgeroepen worden waarbij het punt van de statuten opnieuw wordt ingebracht. Nu kan, ongeacht het aantal aanwezige leden wel een een besluit over de aanpassingen genomen worden (met een twee/derde meerderheid der stemmen).

Vanwege bovenstaande worden onze leden nu van harte uitgenodigd op een speciale Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 27 juni om 19:00 uur in het Dorpshuis aan de Kromme Spieringweg. Het enige agendapunt is de aanpassing van de statuten en huishoudelijk reglement. We zien uit naar uw komst.

Bestuur VDV

  Dorpshuis |  donderdag 02 juni 2022 00:00 |  maandag 13 juni 2022 14:35 |  MitZ.nl - Webdesign & meer... |  46

Vereniging Dorp Vijfhuizen
Mient 25
2141 TA  Vijfhuizen 
E: